8. ღვინის სტელაჟი R.( 7-10 )

ღვინის სტელაჟი R.( 7-10 )

2 - სკების რაოდენობა

4 - ბოთლების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელთა განთავსებაც შესაძლებელია მოცემულ სტელაჟზე

Q - სკები განთავსებულია კვადრატებად

გაბარიტები: 253х151 მმ, მასალა - ხე. ნაკეთობა დაფარულია სპეციალური ზეთით ხის ძვირფასი ჯიშებისათვის.

R – სკები განთავსებულია რომბებად

Added to
в wish list
Table
Table
Wine
Wine
Mobili
Mobili
Indoors
Indoors
ALL    RIGHTS    RESERVED    ©    CONTESI    2007