3 - 04 მრავალფუნქციური სადგამი "PLURI"

ჟურნალის მაგიდების კონფიგურაცია საშუალებას იძლევა ელემენტარული მოქმედებებით შევცვალოთ სიმაღლე და - შესაბამისად - მათი დანიშნულება.

- ფურშეტული სადგამი – კონსოლი h.112

- ჟურნალის მაგიდა სმ.112х84 h.49

- დახლები სმ.112х49 h.42

- სადგამი - კონსოლი h.112

Added to
в wish list
Table
Table
Wine
Wine
Mobili
Mobili
Indoors
Indoors
ALL    RIGHTS    RESERVED    ©    CONTESI    2007